Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała została wprowadzona w 1246 roku przez biskupa Roberta de Thourotte w belgijskiej diecezji Liege. Do ustanowienia tej uroczystości przyczyniły się objawienia jakie miała w 1209 roku przeorysza klasztoru augustynek w Mont Cornillon, św. Julianna (1193-1258). W roku 1264 obchód ten został rozszerzony na cały Kościół łaciński mocą bulli papieża Urbana IV. Święto Bożego Ciała z jednej strony stało się odpowiedzią wiary i kultu na błędy heretyckie dotyczące tajemnicy obecności Chrystusa w Eucharystii, a z drugiej było ukoronowaniem ruchu gorącej pobożności eucharystycznej. W tym dniu Kościół w sposób szczególny obchodzi pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu, tajemnicę Ostatniej Wieczerzy, i dziękuje za dary, w których Chrystus na zawsze został obecny pośród swego Ludu. Obchód tej uroczystości stał się pobudką do powstania nowych form pobożności eucharystycznej wśród ludu Bożego. Należy do nich procesja, która jest dalszym ciągiem sprawowania Eucharystii. Zatrzymuje się ona przy czterech ołtarzach, gdzie śpiewane są urywki Ewangelii o tematyce eucharystycznej. Na zakończenie kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W ten sposób Kościół staje się widoczny jako pielgrzymujący Lud Boży, pokrzepiany w swojej wędrówce mocą Bożego pokarmu. Procesja ta stanowi wzorzec wszystkich procesji eucharystycznych. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreśla, że procesja z Najświętszym Sakramentem, odbywająca się w atmosferze uroczystej powagi, ma misteryjny charakter. Powinna więc być starannie przygotowana i poprowadzona, z aktywnym i pobożnym udziałem wiernych, którzy nie mogą być tylko biernymi widzami, obserwatorami. Na rysunku powyżej zobrazowany został układ procesji na najbliższą Uroczystość.

I Komunia Święta dzieci w naszej parafii

W niedzielę 4 czerwca o godz. 10:00 i 12:00 będą msze św. dla dzieci przystępujących po raz pierwszy do sakramentu eucharystii.

Nabożeństwa majowe

figura MB 600Nabożeństwa majowe w dni powszednie są odprawiane po mszy św. wieczornej. W niedziele nabożeństwa przed mszą św. wieczorną. Zapraszamy wszystkich do udziału, również dzieci. Uwaga! W piątki, ze względu na adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa majowe będą odprawiane przed mszą św. wieczorną.

Koncert Phoenix Trio

W niedzielę 7 maja o godz. 19:00 w naszym kościele zagra Phoenix Trio. Wstęp wolny. Zapraszamy. koncert07052017